by www.oz7aik.dk

Bording / Bodholt

Kilde: Egnsbøgerne 1993 - 1995 og 2005. (Egnsbøgerne, som blev startet i 1991, udgives hvert år på initiativ af og
støtte fra Den jyske Sparekasse. De kan lånes på biblioteket).


Det ældst bevarede billede af Bording Stationsby fra omkring 1895. Fra højre ses jernbanestationen, købmand Nielsens forretning, mejeriet og gæstgivergården med de fire skorstene. Bag stationen ses Højgaard.


Foruden jernbanestation og købmandsgård blev der også i 1888 bygget det første andelsmejeri, der lå der, hvor nu Andelskassen ligger: Dermed var grundlaget for en byudvikling til stede.

 


Med anlægget af jernbanen og holdepladsen ved Bodholt i 1877 var startsignalet til Bording Stationsby givet. Men det var først elleve år senere - i 1888, da stationen blev bygget, at byudviklingen egentlig kom i gang. I dette år blev der nemlig foruden stationen også bygget et mejeri og en købmandsforretning. Og snart efter fulgte gæstgivergården, det nuværende Bording Hotel, og flere huse og forretninger op langs den sognevej, der senere skulle blive til Bredgade.

 


Luftfoto 1955. I forgrunden den nybyggede Bodholt skole, der 10 år senere blev udbygget til Bording centralskole. I baggrunden ses de mange granhegn, hvor Vestbyen i vore dage breder sig.

 


 På dette billede taget fra jernbaneoverskæringen i 1902 er gæstgivergården med kørestald i forgrunden ca. 10 år gammel. Bagved skimtes skorstenen og vingerne fra Bording Vind- og Dampmølle. Og for enden af »Bredgade« ses gården Neder Bodholt - den ene af de to oprindelige gårde i Bodholt, i dag Long John.

 


Bording Afholdshotel, som det så ud, da Signe og Lebech Nielsen overtog det i 1943.

 

 
 
 Tilbage til toppen